Технологии

Ние имаме опит с последните водещи ИТ технологии и се стремим да подобряваме и разширяваме постоянно нашите умения.
Ето част от технологиите, които използваме.

Web Тechnologies

 • React, Angular
 • Node.js, Express, Next.js
 • TypeScript, JavaScript
 • PHP, WordPress, Laravel
 • Python

Java

 • Java SE
 • Spring, SprintBoot
 • Java EE, EJB, JSF
 • JPA, Hibernate

C#/.NET

 • C#/.NET
 • ASP.NET, MVC
 • .NET Core
 • Azure Stack

Mobile technologies

 • React Native
 • Android
 • iOS, Objective-C, Swift

DevOps and Cloud

 • Amazon AWS, Azure, Google Cloud
 • Kubernetes, Docker, Terraform
 • CI/CD, Jenkins

AI and Machine Learning

 • Entity Extraction
 • NLP
 • DeepFake